Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuNowe regulacje dotyczące dobrowolnego znakowania środków spożywczych informacją „produkt polski”

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Katarzyna Chlebek | 2016-05-25 17:14:29
produkt polski, promocja, ministerstwo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowuje zmiany ustaw o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych oraz ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych.

W zakresie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych projektowana zmiana wprowadza nowe regulacje dotyczące dobrowolnego znakowania środków spożywczych informacją „produkt polski” wraz z określeniem wzoru znaku. Regulacje te dadzą możliwość producentom podawania w oznakowaniu środków spożywczych informacji dotyczących krajowego pochodzenia wytwarzanego produktu w odniesieniu nie tylko do miejsca wyprodukowania, ale również w odniesieniu do użytych składników. Wprowadzenie jednoznacznych kryteriów umożliwiających podawanie na zasadach dobrowolności informacji „produkt polski” umożliwi konsumentom wyszukiwanie produktów wytworzonych w Polsce z użyciem polskich surowców.

Oznakowanie artykułu rolno-spożywczego będącego produktem nieprzetworzonym może zawierać informację „Produkt polski”, jeżeli produkcja podstawowa odbyła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku:

  1. mięsa – jeżeli zostało pozyskane ze zwierząt urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz których chów i ubój odbyły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. innych niż mięso produktów pochodzenia zwierzęcego – jeżeli zostały pozyskane od zwierząt, których chów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.​

Oznakowanie artykułu rolno-spożywczego będącego produktem przetworzonym może zawierać informację „Produkt polski”, jeżeli został wyprodukowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkie jego składniki spełniają warunki określone powyżej lub zostały wyprodukowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie ze składników spełniających warunki określone powyżej, a gdy do jego produkcji użyto innych składników:

  1. łączna masa tych składników wynosi nie więcej niż 25% łącznej masy wszystkich składników w chwili ich użycia do wyprodukowania tego produktu, nie licząc masy wody użytej do jego produkcji, oraz
  2. w produkcji tego produktu nie można zastąpić tych składników takimi samymi składnikami wyprodukowanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W oznakowaniu artykułu rolno-spożywczego informację „Produkt polski” zamieszcza się w formie znaku graficznego. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, wzór znaku graficznego informacji „Produkt polski” zamieszczanej w oznakowaniu artykułu rolno-spożywczego, mając na względzie, aby znak powszechnie kojarzył się z Rzeczpospolitą Polską lub polską produkcją zwierzęcą lub roślinną.

Obecnie do większości środków spożywczych stosuje się ogólne, unijne przepisy dotyczące wskazywania kraju pochodzenia, zgodnie z którymi obowiązek wskazywania takiej informacji jest jedynie w przypadku, gdyby jej brak mógłby w istotnym stopniu wprowadzać w błąd konsumenta co do prawdziwego źródła pochodzenia np. gdy opakowanie i sposób prezentacji sugeruje inne pochodzenie produktu niż jest w rzeczywistości.

Fundusze promocji wpływają na wzrost spożycia i promocję produktów rolno-spożywczych poprzez finansowanie lub współfinansowanie programów informacyjno-promocyjnych, w tym również kampanii promocyjnych realizowanych z udziałem środków unijnych. Obecnie działania promocyjno - informacyjne mają na celu przede wszystkim informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach produktów rolno-spożywczych. W przypadku wsparcia udzielanego na współfinansowanie programów promocyjnych z udziałem środków unijnych, oprócz informacji o nieodłącznych cechach produktów rolnych i artykułów spożywczych, działania informacyjne i promocyjne mogą również polegać na podkreśleniu autentyczności promowanych produktów, poprzez szerzenie wiedzy konsumentów o walorach oryginalnych produktów, w porównaniu z imitacjami i produktami podobnymi. W celu zwiększenia jakości i skuteczności prezentacji tych produktów, przepisy unijne dopuszczają wskazywanie pochodzenia produktu, pod warunkiem nie zachęcania do spożywania jakiegokolwiek produktu wyłącznie ze względu na jego pochodzenie. Producenci chcą budować świadomość konsumentów poprzez przekazywanie informacji na temat krajowego pochodzenia wytwarzanego produktu. Rzetelne i jasne informacje będą podstawą do dokonywania przez konsumentów świadomych wyborów. Ponadto, projektowane zmiany w zakresie ustawy o funduszach promocji uwzględniają propozycję producentów, aby środki funduszy promocji w większym stopniu wspierały podmioty, od których wpłaty na fundusze promocji pochodzą, a zatem producentów produktów rolno-spożywczych.

Źródło: http://www.konsultacje.gov.pl, http://www.minrol.gov.pl