Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuNabór wniosków do działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Polska Wschodnia

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Katarzyna Schab | 2020-03-06 09:29:43
centrum obsługi inwestorów i eksporterów, coie, urząd marszałkowski województwa podkarpackiego, urząd marszałkowski, podkarpackie, podkarpacie, eksport, internacjonalizacja, mśp, msp, 1.2 internacjonalizacja mśp, działanie 1.2, polska wschodnia

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 50 000 000,00 zł

Podkarpackie Centrum Inwestorów i Eksporterów przypomina no naborze wniosków o dofinansowanie w działaniu 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Polska Wschodnia

 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

60 dni od dnia zamknięcia naboru

 

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosków stanowiącą załącznik do Regulaminu Konkursu. Szczegółowe zasady odnośnie dołączania załączników do wniosku znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w myśl Załącznika I do rozporządzenia KE 651/2014 i prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach działania 1.2 POPW dofinansowaniu podlegają projekty obejmujące kompleksowe działania mające wesprzeć przedsiębiorcę w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.

 

Kryteria wyboru projektów

Do działania 1.2 PO PW obowiązują Kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO PW, wskazane w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu.

 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

  1. w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej - do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych,
  2. w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy de minimis - do 85% wartości kosztów kwalifikowalnych;

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 50 000 000,00 zł.

 

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu, dostępnym na stronie internetowej PARP dot. działania.

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu stanowią odpowiednio załącznik nr 2 i 3 do Regulaminu konkursu i są dostępne na stronie internetowej PARP dot. działania.

 

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu i jest dostępny na stronie internetowej PARP dot. działania.

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zostały określone w § 13 Regulaminu konkursu.

 

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania dotyczące procedury wyboru projektów oraz składania wniosków o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania (FAQ) znajdują się na stronie działania. Ewentualne pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie działania. Wyjaśnienia dotyczące konkursu można uzyskać również telefonicznie pod numerami telefonów: 801 332 202, 22 574 07 07.

 

Linki

Dokumentacja konkursowa oraz wszystkie informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie działania Internacjonalizacja MŚP.

 

 

Źródło: https://www.polskawschodnia.gov.pl/nabory/12-internacjonalizacja-msp-5/

 

 

Podkarpackie Centrum Inwestorów i Eksporterów zachęca do składania wnosków o dofinansowanie w działaniu 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Polska Wschodnia.

 

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Tłumaczenia medyczne

Biuro tłumaczeń Reddo Translations świadczy usługi z zakresu tłumaczeń medycznych. Tam, gdzie dro...
Polska - Warsaw 2021-04-20 Dodał: Marta Januszewska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Szkolenia dla laboratoriów badawczych 2020 - Norma ISO 17025

Aktualizacja treści merytorycznej szkoleń (nazywana dalej " aktualizacja 2021") będzie polegała ...
Polska - POZNAŃ 2021-03-11 Dodał: Julia Żarczyńska Doradztwo/consulting/edukacja, Farmacja i biotechnologia, Rolnictwo i leśnictwo Zobacz ofertę

Skuteczna agencja SEO

Gdy z roku na rok coraz więcej ruchu organicznego przechodzi do internetu, to wiedz, że to ostatn...
Polska - Wrocław 2020-12-18 Dodał: Bartłomiej Ćwiąkała Doradztwo/consulting/edukacja, IT/ICT, Media i reklama Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert