Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuProjekt WYSOKIE STANDARDY OBSŁUGI INWESTORA W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Katarzyna Schab | 2020-04-01 14:15:02
projekt, jst, obsługa inwestora, centrum obsługi inwestorów i eksporterów, urząd marszałkowski, województwo podkarpackie

Województwo Podkarpackie realizuje projekt "Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego" i zaprasza samorządy do udziału.

Projekt „Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w partnerstwie z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Województwem Podkarpackim a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Celem tego projektu jest podniesienie jakości obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego.

 

Wartość projektu wynosi 1 792 372,10 zł w tym dofinansowanie w kwocie 1 613 134,89 zł.

 

Uczestnicy tego projektu zostaną objęci kompleksowym programem szkoleniowo – doradczym w zakresie obsługi inwestorów. W biorących w nim udział JST wdrożone i/lub zmodernizowane zostaną procedury obsługi inwestora i rozwiązania, które podniosą atrakcyjność inwestycyjną podkarpackich JST oraz usystematyzują rozwiązania w zakresie obsługi inwestorów. Równocześnie zostanie dokonana weryfikacja i aktualizacja informacji o posiadanych ofertach terenów inwestycyjnych będących w zasobach podkarpackich JST.

 

JST, które zdecydują się na uczestnictwo w projekcie i które wdrożą standardy obsługi inwestora uzyskają certyfikat, który zostanie wystawiony na zakończenie realizacji projektu przez Podkarpackie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

okres realizacji

Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2022 r.

 

zakres projektu

> szkolenia – zakres tematyczny szkoleń obejmuje zagadnienia dotyczące standardów obsługi inwestorów, które są niezbędne do uzyskania kompetencji w zakresie obsługi inwestorów w ramach danej JST. Szkolenia przeprowadzone zostaną dla przedstawicieli kadry kierowniczej oraz pracowników merytorycznych JST biorących udział w projekcie

> doradztwo indywidualne – wsparcie udzielone samorządom przez pracowników Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Województwa Podkarpackiego oraz pracowników Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., która jest partnerem w projekcie. Doradztwo obejmować będzie:

  1. Pomoc w opracowaniu i/lub aktualizacji ofert inwestycyjnych będących w zasobach JST wg standardów przyjętych w projekcie
  2. Weryfikację treści i/lub wskazanie koniecznych do aktualizacji  informacji zamieszczonych na stronach internetowych JST
  3. Pomoc w opracowaniu materiałów promujących posiadane przez JST oferty inwestycyjne

> wdrożenie i/lub zmodernizowanie w samorządzie standardów obsługi inwestora, czyli wymogów zawartych w podręczniku „Standardy obsługi inwestora – podręcznik gminny”

 

uczestnicy

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się wszystkie podkarpackie JST.

Do udziału w projekcie każde z JST może zgłosić przedstawicieli kadry kierowniczej oraz przedstawicieli, pracowników merytorycznych danej JST, odpowiedzialnych za obsługę inwestorów. Gwarantowany jest udział 1 przedstawiciela kadry kierowniczej oraz 1 pracownika merytorycznego. W przypadku dostępności miejsc możliwy będzie udział dodatkowego pracownika kadry merytorycznej.

Jako przedstawicieli kadry kierowniczej JST uprawnionych do udziału w projekcie rozumie się prezydentów i burmistrzów miast oraz ich zastępców, wójtów gmin i ich zastępców, marszałka województwa i członków zarządu województwa, starostów powiatów i ich zastępców. Gminy w których jest jednoosobowe kierownictwo jako przedstawicieli kadry kierowniczej do uczestnictwa w projekcie mogą delegować sekretarza lub skarbnika gminy, a także osoby zajmujące stanowiska i posiadające stosowne pełnomocnictwa do wykonywania zadań co do zasady przypisanych kierownictwu JST, tj. pełnomocnictwa do reprezentowania JST i podejmowania decyzji w imieniu kierownictwa JST w zakresie obsługi inwestora.

Samorządy uczestniczące w projekcie, które zdecydują się wdrożyć standardy obsługi inwestora, otrzymają certyfikat wdrożenia standardów obsługi inwestora w samorządzie. Certyfikat zostanie wystawiony na zakończenie realizacji projektu przez Podkarpackie COIE we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ponadto możliwy jest udział danego JST tylko we wsparciu szkoleniowym. W tym przypadku uczestnicy szkoleń otrzymają certyfikaty ukończenia cyklu szkoleń.

PPE_PL_REGULAMIN PROJEKTU.pdf
PPE_PL_Standardy Obslugi Inwestora - podrecznik gminny.pdf
PPE_PL_ZALACZNIK NR 1 - Formularz zgloszeniowy JST.doc
PPE_PL_ZALACZNIK NR 2 - Deklaracja uczestnictwa kierownictwa JST.doc
PPE_PL_ZALACZNIK NR 3 - Deklaracja uczestnictwa pracownika JST.doc
PPE_PL_ZALACZNIK NR 4 - O swiadczenie Uczestnika projektu.pdf
PPE_PL_ZALACZNIK NR 5 - Formularz zgloszeniowy Uczestnika projektu.doc
PPE_PL_ZALACZNIK NR 6 - Wz or umowy z JST.pdf
PPE_PL_ZALACZNIK NR 7 - arkusz dotyczacy teren ow inwestycyjnych.doc