Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuInstytucje wsparcia biznesu na Podkarpaciu

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Mateusz Krzywiecki | 2021-01-08 09:31:13
podkarpackie, eksporterzy, przedsiębiorcy, wsparcie

To, co sprawia, że województwo podkarpackie jest regionem przyjaznym eksporterom, inwestorom polskim i zagranicznym oraz przedsiębiorcom poszukującym dostawców, jest obecność instytucji i organizacji, kompleksowo wspierających rozwój tych podmiotów.

Wśród instytucji wsparcia biznesu w województwie podkarpackim znajdują się m.in.:

 • Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC

Zarządzającym strefą jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu. Celem działania strefy jest pozyskiwanie projektów tworzących nowe miejsca pracy i nakłady inwestycyjne. Działania ukierunkowane są na pozyskiwanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) i stymulację rozwoju przedsiębiorczości krajowej w korzystnych warunkach biznesowych. Oferta strefy obejmuje opcje inwestycyjne: tereny greenfield z pełną infrastrukturą i dostępnością komunikacyjną, brownfield – wolne obiekty produkcyjne oraz „build-to-suit" (BTS) - obiekty budowane nakładem zarządzającego (ARP S.A.) i udostępniane inwestorom w drodze kupna, dzierżawy czy leasingu.

Więcej informacji: www.europark.arp.pl

 • Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN

Oddział Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Tarnobrzegu realizuje zadania związane z pozyskiwaniem inwestorów i zarządzaniem Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN. Głównym celem działania TSSE jest wzrost aktywności gospodarczej terenów, które uważane są za słabiej rozwinięte ekonomicznie. Od blisko 18 lat w TSSE realizowane są procedury wydawania zezwoleń i lokowania kolejnych inwestycji w strefie. Zasoby udostępniane inwestorom na terenie strefy obejmują tereny inwestycyjne, w znacznej mierze uzbrojone, budynki oraz infrastrukturę techniczną. Właścicielami tego majątku są przedsiębiorstwa działające na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w chwili jej ustanowienia oraz gminy i zarządzający TSSE EURO-PARK WISŁOSAN - Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie.

Więcej informacji: www.tsse.arp.pl

 • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA zawiązana została aktem notarialnym 31 maja 1993 r, w formie spółki akcyjnej. Celem RARR S.A. jest prowadzenie działalności służącej wszechstronnemu rozwojowi regionu Podkarpacia poprzez wspomaganie przedsięwzięć gospodarczych, promocję regionu oraz pozyskiwanie zagranicznych środków pomocowych. Więcej informacji o funduszach pożyczkowych prowadzonych przez RARR SA znaleźć można tu: www.rarr.rzeszow.pl/uslugi/fundusz-pozyczkowy, www.rarr.rzeszow.pl/uslugi/fundusz-pozyczkowy-msp. Więcej informacji o Centrum analiz i controllingu działającym w ramach RARR SA, które świadczy kompleksowe usługi doradcze związane z pozyskiwaniem środków finansowych z funduszy strukturalnych UE znaleźć można tu: www.rarr.rzeszow.pl/jednostki/caf

Więcej informacji: www.rarr.rzeszow.pl

 • Centrum Obsługi Inwestora Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA

COI działa w strukturze Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA i wspiera inwestorów polskich i zagranicznych zainteresowanych inwestowaniem na terenie województwa podkarpackiego. COI dysponuje specjalistyczną wiedzą z zakresu aktualnych ofert inwestycyjnych, prowadzi bazę danych o terenach i obiektach inwestycyjnych, monitoruje stan inwestycji w regionie. COI realizuje obsługę inwestycyjną i poinwestycyjną inwestorów, w tym w szczególności inwestorów lokujących się w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym AEROPOLIS. COI ściśle współpracuje z Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Więcej informacji: www.coi.rzeszow.pl

 • Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS (PPN-T) – instytucja zarządzająca Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

PPN-T to w chwili obecnej jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc pod inwestycje w południowo-wschodniej Polsce. Więcej informacji: www.aeropolis.com.pl. W ramach PPN-T działa Inkubator Technologiczny, to miejsce dla przedsiębiorców, gdzie mogą prowadzić na preferencyjnych warunkach działalność gospodarczą. Więcej informacji: www.inkubator.rarr.rzeszow.pl/inkubator. Integralną częścią Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego jest także Preinkubator Akademicki, więcej informacji: www.preinkubator.rzeszow.pl

 • Izba Przemysłowo - Handlowa w Rzeszowie

Izba zrzesza na zasadach dobrowolności podmioty gospodarcze, IPH działa od 1990 roku i zapewnia bardzo szeroki zakres wsparcia dla przedsiębiorców. Wśród usług IPH znajdują się m.in.: zdobywanie partnerów i rynków zbytu w kraju i za granicą, pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów firm związanych z administracją państwową, samorządową, instytucjami finansowymi, itp., udostępnianie ofert sprzedaży, zakupu i współpracy z różnych krajów, organizacja kursów i szkoleń, doradztwo w zakresie prawa, marketingu, finansów, współpracy z zagranicą, organizacja misji gospodarczych, kojarzenie firm dla potrzeb handlu, usług, współpracy oraz czynnych i biernych partnerów do spółek, przygotowywanie dokumentów dla firm ubiegających się o dotacje, doradztwo i pomoc w przygotowaniu dokumentów eksportowych oraz legalizację takich dokumentów na kraje poza Unią Europejską. Od dnia 02 marca 2015 r. w siedzibie IPH przy ul. Słowackiego 24/47 wystawiane są uniwersalne świadectwa pochodzenia towarów. Świadectwa są wystawiane przez upoważnionych przedstawicieli Krajowej Izby Gospodarczej, więcej informacji: www.iph.rzeszow.pl/iph_legalizacja.html.

Więcej informacji o Izbie: www.iph.rzeszow.pl

 • Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.

Zadaniem Agencji jest inicjowanie, organizowanie oraz wspieranie restrukturyzacji i rozwoju ekonomicznego powiatu mieleckiego poprzez integrację ludzi i instytucji na rzecz tych działań. W ramach MARR działa Fundusz Pożyczkowy, który udziela pożyczek inwestycyjnych i obrotowych dla MSP z województwa podkarpackiego, więcej informacji: www.marr.com.pl/index-8.html. Inkubator IN-TECH to część MARR składająca się z zespołu budynków In-Tech 1 i In-Tech 2 oferujących kompleksowe usługi wsparcia działalności firm, więcej informacji: www.intech-mielec.pl/index.php/inkubator. MARR Świadczy także licencjonowane usługi księgowe .

Więcej informacji: www.marr.com.pl

 • Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

PARR w swojej ofercie skierowanej do przedsiębiorców posiada doradztwo w zakresie wniosków o dotacje, sporządzania biznes planów, wniosków o pożyczkę, wniosków o dotacje z PUP. W ramach tej instytucji można także pozyskać pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. PARR organizuje także szkolenia i świadczy usługi księgowe.

Więcej informacji: www.parr.pl

 • Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego w Ustrzykach Dolnych udziela mikropożyczek dla mieszkańców powiatu bieszczadzkiego, leskiego i sanockiego na finansowanie inwestycji realizowanych przez MSP. BARR dodatkowo świadczy specjalistyczne doradztwo w dziedzinach: marketing, finanse, prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, planowanie i zarządzanie, zasoby ludzkie, inne. W ofercie BARR znajdują się także usługi informacyjne w zakresie targów i innych wydarzeń gospodarczych w kraju i zagranicą oraz usługi kojarzenia partnerów w celach gospodarczych, m.in. handlowych, produkcyjnych, inwestycyjnych, itp.

Więcej informacji: www.barr-ustrzyki.pl

 • Podkarpacka Izba Gospodarcza

Podkarpacka Izba Gospodarcza świadczy usługi o różnorodnym charakterze na rzecz swoich członków, zapewniając im profesjonalne doradztwo, szkolenia, promocję oraz możliwość nawiązywania kontaktów z potencjalnymi kooperantami. Podkarpacka Izba Gospodarcza oferuje przedsiębiorcom m.in. pomoc w poszukiwaniu partnerów do współpracy na rynkach krajowych i zagranicznych, doradztwo w zakresie możliwości inwestowania, przygotowanie informacji gospodarczych oraz danych statystycznych o regionie, rynku, branży, wybranych aspektach działalności gospodarczej, zorganizowanie spotkań B2B przyjazdowych i wyjazdowych, pomoc w negocjacjach, promocji i prezentacji firmy podczas spotkań oraz imprez targowo-wystawienniczych krajowych i zagranicznych. Z inicjatywy Gminy Krosno i Podkarpackiej Izby Gospodarczej na początku 2005 roku powstał Krośnieński Inkubator Technologiczny "KRINTECH" Sp. z o.o. (www.krintech.pl). Inkubator pomaga zakładać firmy i otacza je różnorodną opieką na początku działalności.

Więcej informacji: www.pigkrosno.pl

 • Preinkubator Akademicki (PPTN)

Preinkubator Akademicki jest integralną częścią Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT) utworzonego w celu podnoszenia konkurencyjności gospodarki, wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz zarządzania zasobami wiedzy i kapitału. Preinkubator powstał dzięki realizacji przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. projektu p/n „Utworzenie Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego PPNT – Etap I”. Inwestycję sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 – 2006, Działanie 1.3 „Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm”. Podkarpacki Park Naukowo Technologiczny otrzymał nazwę AEROPOLIS. Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł ponad 47 mln zł.
Obecnie AEROPOLIS zajmuje teren o powierzchni ok. 166 ha i swym zasięgiem obejmuje cztery strefy:
• S1 – obszar ok. 70 ha, teren Gminy Trzebownisko w obrębie miejscowości Jasionka i Tajęcina,
• S1-3 – obszar ok. 48 ha, teren Gminy Trzebownisko (Jasionka) i Gminy Głogów Małopolski (Rudna Mała),
• S2 – obszar ok. 48 ha, teren Gminy Głogów Małopolski w obrębie miejscowości Rogoźnica i Wola Cicha,
• S3 – Politechnika Rzeszowska - budynek Preinkubatora Akademickiego PPNT.

Więcej informacji: http://www.preinkubator.rzeszow.pl/

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Tłumaczenia medyczne

Biuro tłumaczeń Reddo Translations świadczy usługi z zakresu tłumaczeń medycznych. Tam, gdzie dro...
Polska - Warsaw 2021-04-20 Dodał: Marta Januszewska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Szkolenia dla laboratoriów badawczych 2020 - Norma ISO 17025

Aktualizacja treści merytorycznej szkoleń (nazywana dalej " aktualizacja 2021") będzie polegała ...
Polska - POZNAŃ 2021-03-11 Dodał: Julia Żarczyńska Doradztwo/consulting/edukacja, Farmacja i biotechnologia, Rolnictwo i leśnictwo Zobacz ofertę

Likwidacja spółki w Polsce

Nasza kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe w procesie likwidacji spółki z ...
Polska - Wrocław 2020-11-04 Dodał: Doradztwo/consulting/edukacja Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert