Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuRynek pracy

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Mateusz Krzywiecki | 2020-12-11 10:32:57
centrum obsługi inwestorów i eksporterów, podkarpackie, coie, podkarpacie, urząd marszałkowski województwa podkarpackiego, rynek pracy

Najnowsze dane statystyczne o podkarpackim rynku pracy

Pracownik, Szlifierka, Fabryka, Miejsca Pracy

Źródło grafiki: https://pixabay.com

 

 

W tym miejscu publikowane będą najnowsze dane dotyczące podkarpackiego rynku pracy.

 

Wszelkie publikowane poniżej dane pochodzą z Urzędu Statystycznego w Rzeszowie.

 

  • Ludność (stan w dniu 30 czerwca 2020 r.) - 2 125 901
  • Stopa bezrobocia - 8,9%
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw - 4522,35 zł
  • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (w tys. osób) - 244,9
  • Podmioty gospodarki narodowej - 187 244

 

Spośród pracujących w 2017 r. w województwie podkarpackim najwięcej osób pracowało w przemyśle (34,8%), handlu, naprawie pojazdów samochodowych (14,1%) oraz edukacji (12,8%).

 

Wykres. Pracujący w gospodarce narodowej w województwie podkarpackim według rodzaju działalności w 2017 r. [%]

 

Obraz 1

Źródło: Diagnoza sytuacji społeczno - gospodarczej Województwa Podkarpackiego, Rzeszów 2019

 

Przeciętne zatrudnienie w województwie podkarpackim w podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 osób wyniosło w 2017 r. 370 314 etatów i w porównaniu z rokiem 2014 było wyższe o 3,6%. Najwięcej było zatrudnionych w przemyśle – 34,5%, edukacji – 14,8% oraz handlu; naprawie pojazdów samochodowych – 12,6 %.

Wykres. Struktura przeciętnego zatrudnienia według sekcji PKD w 2017 r. [%]

 

Obraz 4

Źródło: Diagnoza sytuacji społeczno - gospodarczej Województwa Podkarpackiego, Rzeszów 2019

 

W roku 2017 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w województwie podkarpackim w podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 osób wyniosło 3 837,17 zł (tj. 2 740,09 zł netto przy standardowych obciążeniach) i w porównaniu z rokiem 2014 było wyższe o około 425 zł (czyli o 12,5%; w latach 2014-2017 wynagrodzenia na Podkarpaciu systematycznie rosły, najwyższy wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem zanotowano w 2017 r. – o 5,0%), natomiast w kraju przeciętne wynagrodzenie brutto wynosiło 4 527,89 zł i wzrosło w porównaniu z 2014 r. o około 524 zł (czyli o 13,1%). W 2017 r. przeciętne wynagrodzenie w województwie podkarpackim stanowiło 84,7% średniej płacy krajowej (w 2014 r. – 85,2%). W rankingu województw pod względem wysokości wynagrodzenia Podkarpacie plasowało się na 15. miejscu. Wśród województw Polski wschodniej pod względem wysokości zarobków mieszkańców znajdowało się jedynie przed warmińsko – mazurskim.

 

Wśród powiatów województwa podkarpackiego w 2017 r. najwyższe wynagrodzenia odnotowano w stolicy województwa – 4 510,48 zł. W porównaniu z 2014 r. najsłabiej wzrosły wynagrodzenia w Przemyślu (o 225 zł) i powiecie niżańskim (o 270 zł). Największy wzrost odnotowano w powiatach: leskim (o 585 zł), stalowowolskim (535 zł) i mieleckim (o 515 zł). Powiaty o najniższym wynagrodzeniu w województwie to strzyżowski (3088,30 zł) i niżański (3097,08 zł).

 

Mapa. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w kraju i województwie podkarpackim wg powiatów w 2017 r. [zł]

 

 

Obraz 7

Źródło: Diagnoza sytuacji społeczno - gospodarczej Województwa Podkarpackiego, Rzeszów 2019

 

W 2017 r. najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenia otrzymali pracownicy w sekcji informacja i komunikacja (7303,34 zł), a najniższe w administrowaniu i działalności wspierającej (2452,34 zł). W stosunku do 2014 r. najbardziej wzrosły przeciętne wynagrodzenia w pozostałej działalności usługowej (o 39,5%), administrowaniu i działalności wspierającej (o 22,3%) oraz zakwaterowaniu i gastronomii (o 19,0%). Najniższe wzrosty zanotowano w edukacji (o 4,4%).

 

Wskaźnikami obrazującymi warunki pracy są stwierdzone choroby zawodowe oraz liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy. W 2017 roku w województwie podkarpackim odnotowano 6,06 poszkodowanych na 1000 osób pracujących (w Polsce – 6,80). Podkarpacie pod tym względem należy do jednych z bezpieczniejszych regionów kraju. W latach 2014 - 2017 wskaźnik ten, zarówno w kraju jak i w województwie podkarpackim wykazywał tendencje spadkowe.

 

Wykres. Poszkodowani w wypadkach przy pracy na 1000 osób pracujących według województw w 2017 r. [osoba]

 

Obraz 10

Źródło: Diagnoza sytuacji społeczno - gospodarczej Województwa Podkarpackiego, Rzeszów 2019

 

Liczba osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy woj. podkarpackiego sukcesywnie spada (podobnie jak w całym kraju) – w 2018 r. spadek ten wyniósł 8,8% w stosunku do roku poprzedniego oraz 32,8% w stosunku do 2015 r. W rejestrach na koniec roku 2018 pozostawało 82,9 tys. osób bezrobotnych, co stanowi 9,8% liczby osób pracujących w regionie (wg GUS BAEL – 848 tys.) – czyli na każde 10 osób pracujących przypada jedna osoba zarejestrowana jako bezrobotna. W ciągu roku w powiatowych urzędach pracy dokonano ponad 117 tys. rejestracji osób bezrobotnych, tj. o blisko 12% mniej niż w roku poprzednim. W kraju na koniec 2018 r. liczba bezrobotnych wyniosła 968,9 tys. osób i była niższa w stosunku do roku poprzedniego o 10,4% i 38,0% w stosunku do 2015 r. Pomimo tych trendów – region nadal charakteryzuje się jednym z najwyższych wskaźników stopy bezrobocia w Polsce (stopa bezrobocia wyższa o ok. 3 p.p. od wskaźnika dla Polski).

 

Wykres. Bezrobotni zarejestrowani w województwie podkarpackim w latach 2014-2018.

 

Obraz 16

Źródło: Diagnoza sytuacji społeczno - gospodarczej Województwa Podkarpackiego, Rzeszów 2019

 

Od 2015 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie systematycznie malała, by na koniec 2018 r. osiągnąć poziom 8,8% (2015 r. – 13,2%). W kraju stopa bezrobocia wyniosła 5,8%, wobec 9,7% w 2015 r. W rankingu województw, Podkarpacie pod względem wysokości stopy bezrobocia plasowało się na 14. miejscu w kraju. Spośród województw Polski wschodniej, wyższa stopa bezrobocia rejestrowanego w 2018 r. wystąpiła jedynie w warmińsko – mazurskim (10,4).

 

Mapa. Stopa bezrobocia rejestrowanego w kraju i województwie podkarpackim wg powiatów w 2018 r. [%]

 

Obraz 19

Źródło: Diagnoza sytuacji społeczno - gospodarczej Województwa Podkarpackiego, Rzeszów 2019

 

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Tłumaczenia medyczne

Biuro tłumaczeń Reddo Translations świadczy usługi z zakresu tłumaczeń medycznych. Tam, gdzie dro...
Polska - Warsaw 2021-04-20 Dodał: Marta Januszewska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Szkolenia dla laboratoriów badawczych 2020 - Norma ISO 17025

Aktualizacja treści merytorycznej szkoleń (nazywana dalej " aktualizacja 2021") będzie polegała ...
Polska - POZNAŃ 2021-03-11 Dodał: Julia Żarczyńska Doradztwo/consulting/edukacja, Farmacja i biotechnologia, Rolnictwo i leśnictwo Zobacz ofertę

Skuteczna agencja SEO

Gdy z roku na rok coraz więcej ruchu organicznego przechodzi do internetu, to wiedz, że to ostatn...
Polska - Wrocław 2020-12-18 Dodał: Bartłomiej Ćwiąkała Doradztwo/consulting/edukacja, IT/ICT, Media i reklama Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert