Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPotencjał eksportowy województwa podkarpackiego

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Katarzyna Chlebek | 2016-06-17 16:09:23
potencjał eksportowy, województwo podkarpackie

Województwo podkarpackie jest atrakcyjnym partnerem gospodarczym, działa tu ponad 160.000 przedsiębiorstw, z czego ponad 1300 z udziałem kapitału zagranicznego. Mocną stroną regionu jest również szerokie spektrum oferty rodzimych producentów.

Liczba partnerów handlowych województwa podkarpackiego to ponad 160 krajów i widoczna jest ciągła ekspansja w tym zakresie. Mimo, iż wciąż większe znaczenie w strukturze geograficznej eksportu województwa podkarpackiego mają kraje Unii Europejskiej, to jednak dynamicznie wzrasta ranga pozostałych krajów świata, do których eksport w 2010 r. stanowił 53% eksportu kierowanego do UE, a trzy lata później wzrósł do ponad 64%. Podkarpaccy przedsiębiorcy najwięcej eksportują do Niemiec, USA, Wielkiej Brytanii, Kanady i na Ukrainę. Nieustannie rośnie znaczenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, do których eksport zwiększył się ponad dwukrotnie, z 9% w 2010 r. do prawie 19% w 2013. Zauważalny progres występuje też w ciągu ostatnich 5 lat w dostawach do Wielkiej Brytanii.

Udział podkarpackiego eksportu w eksporcie krajowym kształtuje się na poziomie 3,2%, nieco wyższy jest w przypadku eksportu do krajów spoza UE - 5,3%.

Analiza Eksportu do krajów kluczowych dla województwa pokazuje udział na poziomie 3,0% w eksporcie krajowym do Niemiec, natomiast region jest liderem jeśli chodzi o Stany Zjednoczone z udziałem przekraczającym 25,5%. Ważnym partnerem w eksporcie towarów jest też dla województwa podkarpackiego Ukraina, do której kieruje się 6,6% krajowego eksportu. W skali całego kraju udział podkarpackiego eksportu zaznacza się najwyraźniej w grupie pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające oraz współdziałające urządzenia transportowe uczestniczącego w ich krajowym eksporcie na poziomie 5,43%. Bardzo zbliżony udział ma podkarpacki eksport w grupie drewno i wyroby z drewna uczestniczącego w ich krajowym eksporcie na poziomie 5,3%. Nieco niższy udział ma podkarpacki eksport tworzyw sztucznych i wyrobów z nich (4,8%), oraz maszyn i urządzeń mechanicznych (4,3%). We wszystkich grupach widać tendencję wzrostową.

Największą siłą eksportową w regionie charakteryzuje się miasto Rzeszów, a w dalszej kolejności powiaty mielecki, stalowowolski i rzeszowski, które generują 54% eksportu województwa podkarpackiego.

W pierwszej 10 największych podkarpackich eksporterów znajdują się Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o., MTU Aero Engines Polska Sp. z o.o., Pratt&Whitney Rzeszów SA, Uniwheels Production (Poland) Sp. z o.o., Federal – Mogul Gorzyce Sp. z o.o., BorgWarner Poland Sp. z o.o., „Kirchhoff Polska” Sp. z o.o., Pratt&Whitney Aeropower Poland Sp. z o.o., Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL SANOK" SA, Thoni Alutec Sp. z o.o.

Głównymi atutami województwa mogącymi sprzyjać działalności eksportowej są m.in.:

  • rozwijający się przemysł lotniczy,

  • silnie rozwinięty przemysł farmaceutyczny, informatyczny i spożywczy,

  • potencjalnie dobre połączenia komunikacyjne: międzynarodowy port lotniczy, autostrada A4, przebiegające przez województwo główne korytarze transportowe sieci TINA,

  • obecność surowców kopalnianych,

  • duże połacie lasów czynią województwo istotnym dostawcą drewna oraz dają możliwości wykorzystania biomasy drzewnej dla produkcji energii odnawialnej,

  • wyższe niż w większości województwa nakłady na działalność badawczo-rozwojową w sektorze przedsiębiorstw,

  • koncentracja przemysłu sprzyjająca współpracy i podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw.

Perspektywicznymi branżami dla eksportu w regionie są przemył rolno-spożywczy i rolnictwo ekologiczne, przemysł lotniczy, przemysł maszynowy, branża chemiczna i farmaceutyczna, przemysł drzewny i meblarski, przemysł IT/ICT oraz turystyka.

W branży rolno-spożywczej należy upatrywać szans na zwiększenie siły eksportowej województwa, ze względu na wieloletnie tradycje rolnicze w regionie, stale rozwijający się trend związany ze zdrowym stylem życia, w tym sposobem odżywania, rozwój rolnictwa ekologicznego.

Jeśli chodzi o przemysł lotniczy to klaster Dolina Lotnicza jest wizytówką województwa i przykładem klastra, który bardzo wyraźnie reprezentuje innowacyjną specjalizację regionu południowo-wschodniej Polski. Rozwojowi branży sprzyja zaplecze naukowe w postaci Politechniki Rzeszowskiej z Wydziałem Budowy Maszyn i Lotnictwa.

Kolejnym istotnym dla regionu, przede wszystkim ze względu na możliwość uzyskania dostępu do surowców, jest przemysł chemiczny. Duże zapotrzebowanie na nowoczesne materiały, tworzywa sztuczne i inne wyroby wytwarzane przez przemysł chemiczny, zgłasza dynamicznie rozwijające się lotnictwo. Również dotychczasowy rozwój przemysłu farmaceutycznego wskazuje, że możliwe jest osiąganie dobrych wyników w tej dziedzinie.

Wśród głównych atutów firm z branży IT wymienia się przede wszystkim: niskie koszty pracy, bardzo dobrą jakość usług, podaż dobrze wykształconej kadry. Istotna jest także bliskość geograficzna do Europy Zachodniej oraz członkostwo Polski w UE, a co za tym idzie - system prawny, który jest zharmonizowany z prawem unijnym. Wśród firm zlokalizowanych w województwie, którym udało się wprowadzić swoją ofertę na rynki zagraniczne jest Asseco Poland, NTS Commit Polska, Witchcraft Studios z Rzeszowa, specjalizująca się w projektowaniu mobilnych aplikacji biznesowych na smartfony, tablety i telewizory nowej generacji Smart TV, a także produkcji gier mobilnych.

Rozwój eksportu oparty jest o internacjonalizację przedsiębiorców, którzy napotkać mogą liczne bariery. Istnieją różne możliwości wsparcia w pokonywaniu tych barier. Przedsiębiorcy, szczególnie reprezentujący sektor MŚP mogą liczyć na liczne formy wsparcia oferowane na poziomie krajowym i regionalnym. To, co sprawia, że województwo podkarpackie jest regionem przyjaznym inwestorom oraz przedsiębiorcom poszukującym dostawców, jest obecność instytucji i organizacji, które kompleksowo i bezpłatnie wspierają rozwój kontaktów biznesowych i inwestycji zagranicznych. Jak pozyskać pracowników i fundusze na funkcjonowanie, jaki teren inwestycyjny będzie odpowiedni, jacy dostawcy spełnią wymagania importera – te i wiele więcej informacji pozyskać można w Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) utworzonym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego i Ministerstwo Gospodarki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Podkarpackie COIE funkcjonuje od 2011 r. i skutecznie wspiera zarówno polskich eksporterów jak i inwestorów zagranicznych, którzy planują inwestycję w regionie a także importerów poszukujących dostawców.


Opracowano: Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów UMWP, na podstawie raportu „Handel zagraniczny oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie podkarpackim w latach 2010-2013”, Zachodniopomorska Pracownia Badawcza Marta Rzeczkowska-Owczarek oraz „Analiza potencjału eksportowego województwa podkarpackiego ze szczególnym uwzględnieniem potencjału eksportowego firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”, Delta Partner, a także danych własnych.

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Zapalniczki reklamowe

Palaczy wśród klientów każdej firmy nie brakuje, a zapalniczki reklamowe z wymiennymi wkładami i ...
Polska - ŻARY 2019-12-12 Dodał: Adam Burzyński Handel, Media i reklama Zobacz ofertę

Torby papierowe z nadrukiem

Zdecydowanie najtańsze w naszej ofercie, ale równie dobre torby papierowe z nadrukiem graficznym ...
Polska - ŻARY 2019-10-08 Dodał: Adam Burzyński Handel Zobacz ofertę

Smycze reklamowe

Są pomocne w przechowywaniu pod ręką kluczy, pendrive’ów czy telefonów, ponadto pozwalają rozpozn...
Polska - ŻARY 2019-09-24 Dodał: Adam Burzyński Handel Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert