Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPodkarpackie Klastry

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Katarzyna Schab | 2018-01-04 15:13:32
klastry, podkarpackie

Klastry to silne i wysoce konkurencyjne skupiska przedsiębiorstw o określonym profilu działalności wraz z otaczającymi instytucjami (naukowymi, usługowymi, administracyjnymi). Podstawową masę klastrów tworzą firmy, ale dla rozwoju klastrów i inicjatyw klastrowych istotna jest również obecność różnego rodzaju instytucji, które mogą wspierać rozwój przedsiębiorstw (w tym ze sfery B+R), polityka publiczna oraz mentalność środowisk biznesu, nauki i administracji.

Przykłady klastrów w województwie podkarpackim:

 

Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego DOLINA LOTNICZA

 

Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza zlokalizowana jest w południowo-wschodniej Polsce, znanej z rozwiniętego przemysłu lotniczego oraz ośrodków szkolenia pilotów. Region cechuje duża koncentracja firm przemysłu lotniczego, ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwinięte zaplecze edukacyjne i szkoleniowe. Aktualnie Stowarzyszenie skupia ponad 160 firm z branży lotniczej w tym 3 instytuty naukowo-badawcze.

„Dolina Lotnicza” zaliczana jest do najszybciej rozwijających się klastrów lotniczych na świecie pod względem potencjału produkcyjnego, wdrażania najnowocześniejszych technologii oraz budowy nowych centrów badawczo-rozwojowych i biur konstrukcyjnych. Realizacją badań dotyczących przemysłu lotniczego kieruje Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET- Dolina Lotnicza, które zlokalizowane jest na Politechnice Rzeszowskiej – wiodącej uczelni kształcącej m.in. przyszłych pilotów. Uczelnia ta posiada najnowocześniejsze Laboratorium Badań Materiałowych dla Przemysłu Lotniczego.

Firmy z podkarpackiego klastra produkują m.in. gotowe samoloty, śmigłowce, silniki lotnicze, podwozia samolotowe, przekładnie lotnicze, moduły turbin, a także setki innych skomplikowanych komponentów i zespołów, wykorzystując najnowocześniejsze technologie i materiały, takie jak monokryształy czy materiały kompozytowe. Elementy te montowane są w najnowocześniejszych samolotach pasażerskich takich firm jak Boeing, Airbus, Bombardier czy Embraer. Firmy z Doliny Lotniczej są ważną siłą napędową podkarpackiej i krajowej gospodarki, a także znacząco wpływają na poziom innowacyjności regionu.

Więcej informacji na: http://www.dolinalotnicza.pl

 

Klaster Spawalniczy KLASTAL

 

Klaster Spawalniczy KLASTAL został utworzony grupę przedsiębiorców 31 sierpnia w 2007 roku w Stalowej Woli. Inicjatorem jego powstania była Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli, która przejęła rolę koordynatora Klastra. Celem powołania klastra była poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw oraz budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku, poprzez dostęp do innowacyjnych i najnowszych technologii spawalniczych oraz wdrażanie najnowszych metod i technologii spawalniczych w procesach produkcyjnych i w pracach laboratoryjno - badawczych, umożliwiających kontrolę jakości produkcji podmiotów klastra na najwyższym światowym poziomie.

Klaster zrzesza podmioty stosujące technologie spawalnicze z województw podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego jednak jego aspiracją jest objęcie swoim zasięgiem całego makroregionu Polski Wschodniej. W chwili obecnej Klaster Spawalniczy KLASTAL zrzesza 16 przedsiębiorstw, 2 uczelnie wyższe Politechnikę Rzeszowską, Wyższą Szkołę Informatyki i Zarzadzania z siedzibą w Rzeszowie oraz 4 instytucje otoczenia biznesu wspierające rozwój przedsiębiorstw i innowacyjności tj. Inkubator Technologiczny w Stalowej Woli, Regionalną Izbę Gospodarczą w Stalowej Woli, Mielecką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Regionalną Izbę Gospodarczą w Przemyślu.

Więcej informacji na: http://www.klastal.org

 

Wschodni Klaster Odlewniczy KOM–CAST

 

Wschodni Klaster Odlewniczy KOM–CAST został utworzony 16 marca 2011 roku przez grupę inicjatywną, w skład której weszli:

 • Stowarzyszenie Producentów Komponentów Odlewniczych KOM – CAST
 • ODLEWNIE POLSKIE S.A. w Starachowicach,
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie,
 • Zakład Metalurgiczny WSK Rzeszów Sp. z o.o. w Rzeszowie,
 • Odlewnia Ciśnieniowa Meta – Zel Sp. z o.o. w Woli Cichej k/Rzeszowa,
 • Hüttenes – Albertus Polska Sp. z o.o. w Lublinie,
 • OP Handel Sp. z o.o. w Starachowicach,
 • Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa PROMEN Ryszard Podkański w Rzeszowie.

Wschodni Klaster Odlewniczy KOM – CAST skupia firmy powiązane z przemysłem odlewniczym i obejmuje swoim obszarem działania tereny trzech województw Polski Wschodniej tj. województwo podkarpackie, lubelskie i świętokrzyskie.

 

Więcej informacji na: http://www.kom-cast.pl

 

Klaster IT Wschodni Klaster Informatyczny

 

Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej zrzesza osoby i podmioty, które wnoszą swój wkład w rozwój polskiej branży informatycznej. Głównym celem klastra jest konsolidacja i współpraca przedsiębiorstw z branży. Klaster wspiera realizowanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych firm, biznesowe współdziałanie, wymianę doświadczeń, prowadzenie kampanii informacyjnych i promocyjnych. Wśród jego celów znajduje się wzrost konkurencyjności firm oraz rozszerzenie współpracy z uczelniami wyższymi i administracją. Ścisła współpraca firm branży IT w ramach Wschodniego Klastra Informatycznego pozwala na optymalne wykorzystanie potencjału, jakim dysponują członkowie organizacji.

 

Klaster współpracuje z uczelniami m.in: Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Narodową Akademią Nauk Ukrainy we Lwowie, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Jarosławiu oraz Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Wojewódzkim i Urzędem Miasta Rzeszowa. Współpraca z administracją publiczną polega na organizacji wspólnych działań mających na celu m.in. promowanie regionu, wspieranie rozwoju informatyki oraz wspólne konsultacje w zakresie strategii rozwoju Podkarpacia.

Więcej informacji na: http://www.klasterit.pl/

 

Klaster tworzyw sztucznych POLIGEN

 

Klaster powstał z inicjatywy trzech podkarpackich organizacji, tj. Politechniki Rzeszowskiej, przedsiębiorstwa MARMA Polskie Folie Sp. z o.o. oraz instytucji okołobiznesowej – spółki INNpuls, dostrzegających ogromny potencjał i siłę tej branży w regionie.

Ukoronowaniem ponad rocznych zabiegów w/w wymienionych instytucji, koncentrujących się na zaangażowaniu większej liczby podmiotów związanych z przetwórstwem tworzyw sztucznych w ideę współpracy i powołaniu sformalizowanego porozumienia, było podpisanie umowy o współpracy w ramach klastra, które nastąpiło 14 września 2011 r.

Klaster ma charakter otwarty i funkcjonuje w oparciu o rzeczywiste potrzeby jednostek współtworzących go.

Więcej informacji na: http://www.poligen.pl

 

Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej

 

Działania prowadzone przez PKEO mają na celu stworzenie silnej i jednolitej reprezentacji interesów przedsiębiorców, inwestorów, jednostek badawczo rozwojowych i innych podmiotów działających na rzecz rozwoju ekoenergetyki opartej na odnawialnych źródłach energii.

Korzyści dla członków:

 • przynależność do silnego i wpływowego grona partnerów
 • dostęp do bazy B+R, kontaktów biznesowych i aktualności branżowych
 • udział w tworzeniu i wdrażaniu wspólnych produktów i rozwiązań
 • wzmocnienie pozycji rynkowej firmy i jej pozytywnego wizerunku
 • prezentacja potencjału firmy w serwisach internetowych PKEO
 • spójna reprezentacja interesów członków na zewnątrz

Członkiem Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej może zostać każda osoba utożsamiająca się z celami statutowymi Stowarzyszenia. Firmy uzyskują status partnera PKEO potwierdzony CERTYFIKATEM uczestnictwa w klastrze na zasadzie członka wspierającego.

Więcej informacji na: http://energia.rzeszow.pl

 

Podkarpackie Powiązanie Kooperacyjne – Klaster Lotnictwa Lekkiego i Ultralekkiego

 

Podkarpackie Powiązanie Kooperacyjne zostało zawiązane 7.01.2008 r. z inicjatywy Stowarzyszenia B-4 (które pełni rolę Koordynatora), oraz Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, będącej jednostką naukowo-badawczą. Początkowo do inicjatorów porozumienia przystąpiło 13 przedsiębiorstw (kooperantów).

Do chwili obecnej Powiązanie przyciągnęło nowe podmioty do współpracy zarówno z Polski, jak i z Czech i Słowacji. Widząc korzyści jakie daje wspólne przedsięwzięcie, a także sukcesy w działalności Koordynatora nowi uczestnicy przystępują do Powiązania. Na dzień dzisiejszy Podkarpacie Powiązanie Kooperacyjne tworzy 39 podmiotów, w tym :

 • 26 przedsiębiorstw (MŚP),
 • 6 jednostek naukowo – badawczych,
 • 1 instytucja otoczenia biznesu,
 • 6 innych członków (stowarzyszenia, klastry).

Klaster Lotnictwa Lekkiego i Ultralekkiego współpracuje także z innymi klastrami, w tym z Węgierskim Klastrem Lotniczym, Klastrem Lotniczym w Nowej Zelandii, a także Podkarpackim Klastrem Energii Odnawialnej z Rzeszowa.

Więcej informacji na: http://aerocluster.eu/

 

Podkarpackie smaki

 

16 stycznia 2013 r. Stowarzyszenie „Pro Carpathia” z Rzeszowa – wraz z 20 przedsiębiorstwami i instytucjami z terenu województwa podkarpackiego – utworzyło klaster zrzeszający wytwórców produktów tradycyjnych, regionalnych, lokalnych i ekologicznych. Celem klastra jest wspomaganie współpracy w zakresie promocji i produkcji żywności opartej na tradycji. Klaster zrzesza obecnie 62 członków.

Więcej informacji na: http://www.podkarpackiesmaki.pl/pl/klaster-podkarpackie-smaki/

 

Wschodni Sojusz Motoryzacyjny

 

W dniu 11 lutego 2015 roku w Stalowej Woli - sercu najsłynniejszej polskiej inicjatywy klastrowej jaką był Centralny Okręg Przemysłowy - odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia, które przyjęło nazwę Wschodni Sojusz Motoryzacyjny (East Automotive Alliance). Członkami założycielami są menedżerowie: Pilkington Automotive Poland z grupy NSG, Kirchhoff Polska, Federal Mogul, Uniwheels Polska, naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Rzeszowskiej oraz przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu reprezentowani przez Tarnobrzeską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Zarząd stowarzyszenia tworzą menedżerowie korporacji motoryzacyjnych natomiast organ kontroli wewnętrznej przedstawiciele uczelni technicznych oraz instytucji otoczenia biznesu.

Klaster East Automotive Alliance postawił sobie następujące cele:

 1. Ochrona interesów przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej oraz związanych z nią przedsiębiorców i kooperantów.
 2. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi branży motoryzacyjnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Makroregionu Polski Wschodniej.
 3. Propagowanie wiedzy z dziedziny przemysłu motoryzacyjnego, rozwój zainteresowań technicznych oraz zaangażowanie w procesie kształtowania polityki edukacyjnej ukierunkowanej na kadry gospodarki.

Zgodnie ze statutem cele te będą osiągane m.in. poprzez :

 1. Reprezentowanie interesów oraz stanowisk członków Stowarzyszenia przed władzami, instytucjami oraz innymi organizacjami oraz współpraca z nimi.
 2. Kreowanie i wspieranie innowacji i działalności badawczo–rozwojowej w zakresie przemysłu motoryzacyjnego
 3. Promocję branży motoryzacyjnej oraz sprzyjanie lokalizacji w regionie przedsiębiorstw kooperujących z zachowaniem troski o interesy i dobre imię członków Stowarzyszenia.
 4. Wspieranie działalności przemysłowej i aktywności ekonomicznej swoich członków z uwzględnieniem ich charakteru i specjalizacji oraz wymianę doświadczeń przy zachowaniu zasady swobody kontraktowej oraz z uwzględnieniem ochrony informacji niejawnych członków Stowarzyszenia.
 5. Współpracę z organizacjami i placówkami naukowo-badawczymi, władzami oraz instytucjami.

Więcej informacji na: http://eaa-wsm.pl/

 

Klaster Przemysłowo-Naukowy "Ziemia Sanocka"

 

Uczestnikami Klastra mogą być podmioty prowadzące działalność gospodarczą, instytucje naukowe, instytuty badawcze, instytucje otoczenia biznesu, urzędy pracy, fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie, organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego współdziałające na rzecz wielopłaszczyznowej integracji edukacji i gospodarki, szkoły i uczelnie.

Misją Klastra Przemysłowo-Naukowego "Ziemia Sanocka" jest rozwój przemysłu i rynku pracy poprzez podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki oraz kształcenie kadr. Misja realizowana jest poprzez wspieranie rozwoju innowacyjnych firm wykorzystujących zaawansowane technologie, działających w branżach wiodących zgodnie z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji RIS 3.

Zakłada się, że efektem działalności Klastra będzie stworzenie sieci współpracy pozwalającej na efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału regionu poprzez transfer i wdrażanie nowych technologii, wspieranie inteligentnych obszarów aktywności i poszanowania środowiska naturalnego.

Więcej informacji na: http://www.powiat-sanok.pl/klaster-przemyslowo-naukowy-ziemia-sanocka/dokumenty/informacje-ogolne-456/

 

Klaster Jakości Życia “Kraina Podkarpacie”

 

Klaster Jakości Życia “Kraina Podkarpacie” został założony w celu skoordynowania działań na rzecz rozwoju sektora Jakości Życia w Polsce południowo-wschodniej. Kombinacja pięknej, czystej i dzikiej natury, a także koncentracji czystych przemysłów high-tech, stwarzają unikalne warunki dla wzmocnienia gospodarczego regionu poprzez przyśpieszenie rozwoju nowoczesnej i zrównoważonej turystyki, sektora zaawansowanych usług medycznych, a także przemysłu „zielonych” technologii.

Więcej informacji na: http://www.kraina-podkarpacie.pl

 

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Tłumaczenia medyczne

Biuro tłumaczeń Reddo Translations świadczy usługi z zakresu tłumaczeń medycznych. Tam, gdzie dro...
Polska - Warsaw 2021-04-20 Dodał: Marta Januszewska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Szkolenia dla laboratoriów badawczych 2020 - Norma ISO 17025

Aktualizacja treści merytorycznej szkoleń (nazywana dalej " aktualizacja 2021") będzie polegała ...
Polska - POZNAŃ 2021-03-11 Dodał: Julia Żarczyńska Doradztwo/consulting/edukacja, Farmacja i biotechnologia, Rolnictwo i leśnictwo Zobacz ofertę

Likwidacja spółki w Polsce

Nasza kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe w procesie likwidacji spółki z ...
Polska - Wrocław 2020-11-04 Dodał: Doradztwo/consulting/edukacja Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert